Metody práce Feng shui

Škola formy

Škola formy neboli tvaru je nejstarší školou ve Feng shui a vždy je nadřazena ostatním školám. Jejím prvotním úkolem bylo nalezení souladu s krajinou. Kvalita každého prostoru je vyjádřena posvátnými zvířaty čínské mytologie- želvou, tygrem, drakem, fénixem a hadem. Kvalita zvířat a případné rušivé elementy nacházející se ve vnějším i vnitřním prostoru objektu mají přímý vliv kondici, zdraví a prosperitu člověka a potažmo na fungování celé firmy.

Škola formy v interiéru je základním stavebním kamenem každé Feng shui analýzy. Pomáhá energii proudit do interiéru a směřovat její putování. Pomocí této metody odhalíme „slabá“ místa, kde energie stagnuje, zpomalíme ji v místech překotného toku. Pozveme čchi a správně volenými prostředky ji nenecháme rychle utéci. Škola formy pomůže, aby interiér působil příjemně a přitom byl praktický.

Škola kompasu

Škola kompasu je složitějším systémem, který bere v úvahu světové strany a zároveň potřeby jednotlivce.

Ba Gua

Jednou ze škol kompasu je metoda Ba Gua, která se zabývá projevy životní energie a jejich určením v prostoru. Život a témata, kterými každý člověk na své cestě prochází, se dají odvodit z náplně osmi sektorů a naopak lze říci, že konání a prožívání každého člověka má svůj odraz v charakteru a uspořádání právě těchto oblastí v interiéru. Pokud je některá ze složek potlačena, dochází k nerovnováze. Na stejném principu fungují i firmy. Pokud v interiéru nějaký prostor chybí, nebo naopak je přehnaně velký, odrazí se tato skutečnost v celkovém fungování společnosti, zisku, spokojenosti zákazníků.

Svět je uspořádán systémem fraktálů. Velmi zjednodušeně řečeno, stejnou strukturu lze pozorovat na mikro i makro úrovni. Na základě této znalosti můžeme pracovat s velkými celky, jako jsou komplexy domů a zároveň i na mikroúrovni, kterou představují jednotlivé místnosti.

Bazhai

Bazhai- metoda Nenasyceného vlka, patří k nejstarším metodám Feng shui. Vychází z faktu, že Země je ovlivňována a spoluutvářena kosmickými silami a zářením a to nejen Sluncem, Měsícem, planetami Sluneční soustavy, ale i energiemi vzdálenějšího souhvězdí Velkého vozu. Metoda Bazhai rozlišuje podle charakteru působení jednotlivých hvězd a orientace objektu na Zemi čtyři pozitivní a čtyři negativní sektory. Ty působí na člověka a mohou výrazně ovlivňovat kvalitu lidského života a to ve všech aspektech našeho života, na úrovni vztahů, zdraví, prosperity, vitality.

Ming Kua

Osobnostní číslo Ming Kua je základním určením jedince z hlediska Feng shui v prostoru. Dozvíme se z něj příznivé a nepříznivé směry a sektory z hlediska energetické konstituce jedince podle školy Bazhai. Umístění stolů správným směrem ovlivňuje zdraví i kvalitu odvedené práce. Správné nasměrování čela postele zkvalitní spánek a celkově zdraví člověka.

Letící hvězda

Letící hvězda je technikou propojující ve Feng shui prostor a čas. Taoisté používají k věštění vliv více než dvou set hvězd. Technika Letící hvězdy mapuje vliv devíti nejzásadnějších hvězd Velkého vozu. Tento vliv velmi silně působí při vzniku domu. V průběhu času vlivy některých hvězd slábnou a jiné se dostávají do popředí. Podpora posvátných a eliminace vlivu ničivých a divokých hvězd s přihlédnutím k funkci jednotlivých prostor. Zásahy dle Letící hvězdy jsou akupunkturními vpichy prostoru, které podpoří harmonii. Přesné a účinné.

Očistné rituály

Rituály jsou velice důležité a vracejí nás k naší podstatě. Nejde o nic jiného, než aby se energie prostoru a lidí v něm spojila a naprogramovala pozitivně k dosažení štěstí a rovnováhy. V domech mohou zůstávat otisky negativních energií po původních majitelích a i my sami do interiéru přinášíme svoje nezpracované strachy a negativní myšlenky. Jednoduchými a často i zábavnými prostředky lze prostor vyčistit. Nápravy interiéru bez základní energetické očisty jsou jako bychom nově koupenou květinu dali do vázy obsahující starou a páchnoucí vodu.

    

Komentáře

Back To Top