Bagua kompasFeng Shui je umění o harmonii v prostoru. Jeho základy byly položeny před několika tisíci lety ve staré Číně. Mistři i učedníci tohoto umění po celé generace vnímavě pozorovali vzájemné ovlivňování prostoru a lidské bytosti.

Všímali si, v jakém prostředí je člověk klidný a uvolněný a co naopak vyvolává nepokoj, napětí. Dávali do přímé souvislosti instinkty, vlastní všem žijícím stvořením, jako jsou např. reakce na ohrožení či pocit bezpečí, s podmínkami, které panovaly v jeho okolí.

Vše shrnuli do souboru znalostí, které nazýváme Feng Shui.

V průběhu staletí vzniklo mnoho škol a směrů učení Feng Shui, které jsou propojeny stejným myšlenkovým základem, vyrůstajícím z vnímavosti k prostředí a vzájemného působení mezi člověkem a jeho životním prostorem.

Naše filozofie

Thumbnail for 193Srozumitelnost, uchopitelnost, konkrétní využití, méně teorie a více praktických příkladů je hlavní filozofií metody Adam Feng Shui. Jejím základem je interpretace umění Feng Shui pro život a jeho okamžitá využitelnost v každodenní praxi.

Rozsáhlá teoretická základna tisíciletých nauk a někdy obtížně uchopitelná asijská symbolika je srozumitelně vysvětlena tak, aby každý mohl pochopit eleganci a jednoduchost základních principů Feng Shui a byl schopen je ihned uplatnit ve svém životě.

Díky tomu je Adam Feng Shui přístupné každému, kdo chce být v harmonii se svým životním prostorem a čerpat z okolí sílu a podporu.

Napište nám vaše dotazy nebo potřeby a my Vás brzy kontaktujeme

Napište nám vaše dotazy nebo potřeby a my Vás brzy kontaktujeme
Back To Top