Svět s námi mluví

Ve vědeckofantastické literatuře se dočteme, že existují různé typy mimozemských civilizací. Zatímco s těmi nejvíce podobnými člověku se obvykle hrdinové dokáží dorozumět, problematičtější bývají další, které jinak vnímají čas a prostor, odlišně komunikují. Může se stát, že jedna civilizace druhou vyhladí, protože si „nevšimne“, že nějaké jiné společenství „inteligentních“ bytostí na daném území existuje. Podobně se chováme i my ke svému okolí, k přírodě. Většinou si vůbec neuvědomujeme, že svět kolem nás je tvořen energií a v širším slova smyslu je živý.

Jsme součástí prostoru

Živé jsou stromy, keře, kameny i domy. Mají pouze jiné životní tempo, potřeby. Přestože si nikdy navzájem nedokážeme plně porozumět, ovlivňujeme se. Zrcadlíme. Prostor ukazuje energii našeho života, zda cítíme a kolem sebe šíříme harmonii, nebo je naším každodenním motem chaos a strach.

Feng Shui tlumočí jazyk krajiny

Staří mistři Feng Shui se učili vnímat energii krajiny, jaký vliv má to či ono uspořádání na člověka. Pochopili, že některá místa jsou pro život vhodnější a jiná odčerpávají energii, probouzí únavu nebo negativitu. Velmi dlouhým procesem plným pokusů a omylů potom vytvořili pravidla, podle nichž můžeme najít nebo vytvořit příznivá místa pro každý den.

Ve škole jsme se kdysi postupně písmeno po písmenu naučili číst a rozumět textům. Pokud nechceme vnímat pouze povrch věcí a vzdát se možnosti cíleně ovlivňovat svůj život, měli bychom si osvojit ještě jednu abecedu. Písmena, kterými k nám promlouvá krajina, vítr, kameny, slunce. Slova, která jsou zakletá v rozmístění skříní, stolů a postelí. Věty, kterými hovoří obrazy…

Můžeme měnit svět

Jsme tací, jaké je naše okolí. Pokud se dobře naučíme číst symboly, které jsou napsané všude kolem nás, poskytneme sami sobě důležitou zpětnou vazbu, proč se nám daří tím či oním způsobem a co je podstatnější, jak tuto situaci ovlivnit a změnit. Můžeme potom skrze úpravy prostoru dosáhnout i velkých životních proměn.

Studium Feng Shui je velmi efektivním způsobem, jak začít komunikovat s krajinou, přetvářet svoje okolí, měnit jeho vnitřní nastavení. Neznamená to ovšem, že si začneme říkat, jak je všechno špatně, musíme se okamžitě odstěhovat…Spíš jde o to, naplánovat a zrealizovat takové úpravy, abychom dodali chybějící dílky do veliké skládačky, která jako celek vytvoří melodický akord mezi námi a naším domem, bytem, zahradou či krajinou.

Žijme v souladu

Pojďme se přestat chovat jako hluší a slepí mimozemšťané, kteří nechápou, že s okolím je třeba spolupracovat. Naučme se abecedu složenou ze symbolů, tvarů, barev a materiálů. Hledání souladu, harmonie a krásy může být pro nás cestou, jak zkvalitnit, obohatit a rozvinout svůj potenciál.

P.S.: Ještě se můžete přihlásit ke studiu do jarního semestru Feng Shui Academy. Výuka začíná již 7. února 2018

 

 

Komentáře

Back To Top