Kouč Feng Shui

Rekvalifikační kurz kouč + bonus program práce s prostorem podle metody Feng Shui

Rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT -44007/2015-1/916 je určen pro zájemce o metodu koučování jako metodu poradenství pro klienty v různých oblastech jejich života. Oblastmi, kde je koučování efektivním postupem, jsou zejména osobní rozvoj, partnerské vztahy, problematické životní situace, zlepšení dovedností v nejrůznějších oblastech života, podpora managementu a spolupráce týmů.

Koučing je proces podporující hledání individuálních řešení a rozvoj člověka v oblasti, kterou si zvolil. Kouč není trenér ani poradce, ale hledá řešení společně s klientem, podporuje ho v nalézání nových řešení, oblastí a talentů, které si prozatím nebyl schopen uvědomit nebo je nebyl schopen využít pro svůj další postup.

Jako účastník kurzu získáte paletu metod a postupů, které napomáhají nalezení řešení klienta, stejně jako praktické návody a demonstrace k používání těchto metod.

Jako bonus ke klasickému výcviku pro kouče obdržíte online výcvik práce s prostorem podle metody Feng Shui. V bonus programu získáte postupy, které navazují na proběhlý koučovací výcvik a dále rozvíjejí práci s klientem a rozšiřují souvislosti a možné postupy ve prospěch hledání řešení pro klienta, pro podporu jeho životních záměrů a cílů.IW-novorocni-party-2014-3-ořez

15 dní živého tréninku s lektory s vlastní úspěšnou praxí vás provedou koučovacími technikami a jasnými návody, jak je využít v praxi s vašimi klienty. Již v průběhu tréninku budete mít možnost vše vyzkoušet v praxi.

Koučovací techniky jsou nedocenitelné i při práci Feng Shui konzultanta. Jedině správným položením otázek klientovi můžete opravdu zjistit, co Váš klient potřebuje, protože mnohdy sám neumí přesně definovat změny, které v životě chce v prostoru podpořit. Proto by měl být dobrý Feng Shui konzultant  i dobrým koučem. Sama ve své praxi nejednou zjistím, že to, co klient popsal při objednávce, je jenom zástupný problém a až na základě odpovědí na položené otázky si uvědomí a nalezne opravdu cíl, který pak řešíme v prostoru.

Kurz Kouč Feng Shui byl akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jako rekvalifikační kurz na profesi kouč pod č.j. MSMT-44007/2015-1/916. V případě, že jste evidováni na Úřadu práce a chcete změnit svoji profesi, můžete si požádat o proplacení rekvalifikačního kurzu. Proplacení není automatické. Proplacení je nutné začít vyřizovat alespoň 1 měsíc před začátkem kurzu.

Další urz začíná v červnu 2017

termíny 7-9. června 2017

Rezervujte si své místo dnes. Počet účastníků je omezen na menší skupinu.

Komentáře

Back To Top