Jak jsme tvořili logo – Feng Shui

Ano i logo se dá vytvářet za pomoci Feng Shui. Souhra prvků, barev a vyjádření bu? obraz podpoří nebo energii uberou. Harmonický obraz o?i přiláká a vy se spíš podíváte, co je za tím.

Tak si ukažme příklad

Tento obrázek nemá v souladu prvky. Zelená (dřevo), červená (oheň), modrá (voda), žlutá (země) a vespod společné dotváří kruh života šedá (kov). Tento kruh je ale poškozen a proto energie neproudí v klidu a pokojně. Oheň a voda jsou zde v konfliktu.

Novému obrázku jsme s Davidem přiřadili i prvky dle textu, co obsahují. Práce(kariéra) – modrá – voda, peníze – zelená – dřevo, úspěch(dosažení)-oheň – červená, vztahy – žlutá – země, mluvení(komunikace) – kov – šedá. A vše seřadili v podporujícím toku kruhu života – voda, dřevo, oheň, země, kov.

banner-720x280.png

Který z obrázků na vás jak působí? Podívejte se na to jen pocitem, vnímejte jaké energie ve vás rozehraje.

Celá rétorika, mluva nás lidí a způsob jakým se vyjadřujeme je o energiích, pocitech a emocích. Děkuji tvůrcům, že ve všech směrech myslí na harmonický tok energií nejenom v obrázcích, ale i v samotném předávání tohoto nádherného umění.

The post Jak jsme tvořili logo – Feng Shui appeared first on Zuzana Adam.

    

Komentáře

Back To Top