Feng Shui pohádka o živé vodě

Jiřík se vrátil ke starému králi s velikým bohatstvím. Ve vaku přivezl nejvzácnější ze všech skvostů – živou vodu. Zlatovláska po popravě pokropila Jiříka a on obživl, uzdravil se a zkrásněl.

Příběhy jako impuls k sebereflexi

Vlastně bychom si měli připomínat pohádky častěji, abychom si mohli znovu zopakovat ty nejzákladnější pravdy a moudrosti. Pravdu často pro spoustu malicherných starostí, krátkodobých úkolů a pošetilostí odmítáme vidět. Na věci skutečně důležité si vzpomínáme až tehdy, kdy nám chybí.

Světu vládne pět elementů

Voda je energie. Podle učení Feng Shui patří mezi hybné síly celého Vesmíru. Spolu s dřevem, ohněm, zemí a kovem tvoří pětici základních sil. V různém poměru se objevuje v každém člověku, zvířeti, rostlině či věci.  Do lidského života přináší nové příležitosti, události a začátky. Je třeba s ní počítat.

Hledáme rovnováhu

Práce s prostorem je o hledání vyváženosti všech jeho složek. V každé místnosti bychom měli najít barvy, tvary či materiály, které odpovídají jednotlivým základním elementům. Pokud tomu tak je, místo působí příjemně, vstřícně. Jen neradi z něj odcházíme. Slouží jako skrytý rezervoár energie, který nám pomůže načerpat nové síly.

Voda odnáší staré

S vodou to však není tak docela jednoduché. Nezáleží pouze na její přítomnosti, důležité je její množství a rychlost jejího plynutí. Stejně jako v přírodě. Povodeň boří, kácí, strhává a ničí. Kdo se jí připlete do cesty, toho obrousí a přetvoří jako sochařským dlátem. Mnohdy stejně tvrdě a nemilosrdně. Dravý proud odnáší všechno, co se mu postaví do cesty. Domy, zvyky, obvyklé pohodlí, tradice vyvrací z kořenů. Zaplaví nás emocemi.

Emoce vítězí

Přílišné emoce nejsou vždycky tím pravým kořením a v domě jsou místa, kde obvykle natropí více škody než užitku. Než se je však rozhodneme vyškrtnout ze svého života, musíme si uvědomit, že jsou zároveň výraznou hybnou silou. Na základě emocí se rozhodujeme. Strach, touha i prožitek lásky bývají důvodem, pro který jsme ochotni vstát z postele a občas vykonat skutky neuvěřitelné nebo bláznivé.

Novinky jako zdroj hojnosti

Voda přináší život a příležitosti. Je naším spojením s okolním světem. Stejně jako bublající potůček přináší do údolí vláhu pro zvířata a rostliny. Díky vodě jsme syceni informacemi, zajímavými setkáními. Přináší hojnost, proměnlivost, inspiraci. Je pravým požehnáním pro lidi, kteří se potřebují odlepit z místa.

Jiříkův první krok

Skutečné bohatství vnímá každý jinak. Přes naše rozdílné nároky však platí princip přímé úměry. Pokud neproudí do našeho života žádná životodárná síla, nepřicházejí ani možnosti, jak naši hojnost zvětšit. Dokud Jiřík zůstával na hradě a staral se o starého krále, jeho majetek a možnosti se nijak nelepšily. Ve chvíli, kdy chtě nechtě změnil své zvyky, vykročil ze své komfortní zóny, celý svět mu pomohl, aby dosáhl naplnění svých snů.

Pohár vína v pohádce symbolizoval energii vody a změnu. Číše přetekla a Jiřík se musel pro nalezení nové rovnováhy vydat na cestu.

Umění využít svoji šanci

Starý král byl hloupý. Svojí chamtivostí a závistí promarnil svoji šanci. Nepochopil, že křečovité setrvávání v stále stejných postojích, neschopnost se čemukoli přizpůsobit, pohnout se z místa, může být zrádná. Promrhal to nejvzácnější. Svůj život.

Mgr. Hana Kopecká

Komentáře

Back To Top