Soustředíme se na chyby, nebo úspěchy?

Moje kamarádka Lenka pracuje jako učitelka ve speciální škole a občas se zmíní o některém svém žákovi.  „Máme u nás jednu holčičku, vlastně už jí je patnáct, a je strašně pomalá. Než něco řekne, ostatní už dávno povídají o něčem docela jiném. Kristýnka se však nedá. Vždycky všechno pomaličku dopovídá až do konce, nenechá se vykolejit… běhat sice umí, ale jinak se práce s ní tak zoufale vleče, že člověk úplně cítí, jak kolem odtikávají minuty. Není schopna zrychlit, i kdybych na ni naléhala sebevíc…Na druhou stranu,“ vyprávěla Lenka, „když mě obejme, je tak měkká a její náruč příjemně konejší, zklidňuje…

Svět tvoří pět energií

Každý člověk je jiný. Podle čínského učení Feng Shui existuje pět základních energií, ze kterých je stvořen svět. Také lidé se rodí s určitou převládající energií, která je formuje celý život. Znamená to, že každý má dané nějaké předpoklady, silné stránky, určitou životní strategii, způsob vnímání světa. Jde o jakýsi filtr, který si každodenně nasazujeme, a který určuje, čeho si všímáme, co nás nechává naprosto lhostejnými.

Každý vidí něco jiného

Někdo bere věci z nadhledu letícího ptáka, který rozhodně není schopen vnímat všechny detaily, jiný hloubá nad drobnostmi a celek je pro něj naprosto nezmapovatelnou veličinou. Rychlost práce máme také individuální. Tam, kde se jeden vleče rychlostí želvy, ale dokáže putovat den za dnem a stabilně směřuje k vytčené metě, jiný je o poznání rychlejší, ale stále má tendenci uhýbat, volit nové pěšinky. Takový „zajíc“ málokterý úkol do všech podrobností dokončí, ale sprinty má každopádně impozantní.

Neznamená to ovšem, že by na světě existovalo jenom pět lidí různého věku, pohlaví a s různým obličejem. Směle však můžeme tvrdit, že lidé se stejnou převládající energií nahlíží na svět podobným způsobem. To také bývá důvodem, proč si s některými známými či spolupracovníky dobře rozumíme a jiným nemůžeme přijít na jméno. Perspektiva, kterou vnímáme svět, může být natolik odlišná, že mění vyznění našich výroků, trápíme druhé s věcmi, které nejsou pro ně podstatné a třeba je ani neumějí řešit…

Rozvíjejme svoje pozitivní stránky

Existuje poměrně zakořeněný názor, že pokud máme nějaké odchylky od běžného standardu, máme se na ně soustředit a pílí a snahou je překonávat. Obávám se, že držet se jen tohoto řešení není správné. Ve chvíli, kdy budeme stále jen dotahovat svoje nedokonalosti, nezbude nám čas rozvíjet svoje přednosti a dokonce se může stát, že je ani neobjevíme. Člověka pochvala a úspěch podstatně víc motivuje, než když dostává nebo si dává neustále negativní zpětnou vazbu, co všechno prošvihl, nedokončil, nedoladil, nezvládl.

Kristýnce nebude ve škole lehce, když jí bude někdo neustále předhazovat, jak zaostává za svými spolužáky. Může být ale šťastná, když lidé ocení nějaké její dobré kvality a ty způsobující komplikace snášet.

Respektujme jinakost

Kristýnka má výhodu, že Lenka vidí její kladné stránky a má dost trpělivosti, aby nezvykle pomalé životní tempo své žačky tolerovala. Učitelky ve speciální škole nikdy nebudou příliš uznávanými ikonami naší společnosti, přesto si zaslouží obdiv. Možná alespoň nejbližší okolí nakazí svojí schopností vnímat jinakost nikoli jako překážku, ale jako rozmanitost, která je pravým kořením života.

P.S.: Mám skvělou zprávu pro všechny zájemce o podrobné informace o osobnostních předpokladech a pěti energiích podle techniky Ming Kua. Zuzana Adam vytvořila sérii e-booků, kde se můžete dočíst o svých silných i slabých stránkách, jak podpořit rozvoj svůj, dětí i harmonii celé rodiny.

Mgr. Hana Kopecká – konzultant Adam Feng Shui

Komentáře

Back To Top