Astrotyp – praktický nástroj poznání

Učení Feng Shui je proudem obrovské, různorodé řeky lidského poznání o uspořádání prostoru, vztazích mezi věcmi i lidmi a působení Vesmíru. Řeka teče mohutným proudem a její zákonitosti platí po celém světě. Učení se vyvíjelo několik tisíc let a mnoho škol, učenců a vladařů přidávalo svoje poznatky, doplňovalo postřehy a zkušenosti, nové techniky…

Astrotyp jako prostředek poznání

Dnes není dost dobře možné, aby jediný člověk za svůj život obsáhl a plně pochopil veškeré shromážděné vědění. Přesto i střípek, který dokážeme vnímat a uplatnit ve svém životě, může znamenat, že lépe porozumíme světu kolem nás i v nás.

Zkoumání Astrotypů a jejich interpretace nám vnáší do života možnost zjistit vnitřní nastavení každého člověka. Rozkrývá, s jakými kartami jsme přišli na tento svět, které modely, způsoby chování jsou nám vlastní. Ukazuje výzvy, se kterými se můžeme v průběhu času potýkat.

Poznejme svoji hudbu

Každý člověk má v sobě různé typy energií. Jejich poznání lze připodobnit k zvukovému rejstříku hudebního nástroje. Vědomí vlastního potenciálu, pochopení rytmu, tempa naší „hry“ nám pomůže, abychom neplýtvali svojí energií na činnosti, které nám nejsou přirozené. Začneme si všímat toho, co nám skutečně jde.  Dokážeme posunout, překonat hranice, které nám dosud bránily v úspěchu.

Aktivní, či pasivní

Každý z nás je jedinečnou bytostí. Porovnávání je zbytečné a nevede k ničemu. Někomu je vlastní aktivní způsob života, jiný naopak nejvíce získá zklidněním. Pochopení, zda jsme „jinoví“, nebo spíš „jangoví“ lidé, nás podpoří, abychom se naučili správnému přístupu ke světu. Věděli i takové „maličkosti“, jako jestli je pro nás prospěšnější aktivní či pasivní odpočinek, zda tempem svého života nepřepínáme síly.

Voda – dřevo – oheň – země – kov

Každý Astrotyp je dále tvořen koktejlem šesti energií. Napovídají mnoho o stylu naší práce. Lidé s převahou energie kovu se snadno zaměřují na detaily, je jim vlastní řád a určitá disciplína. „Dřevění“ lidé mají podstatně rychlejší tempo, ale potýkají se s nechutí věci dokončovat a dotahovat. Pravděpodobně jinak budou řešit konflikty lidé s převahou vodní, nebo ohnivé energie…

Zvířata a jejich vlastnosti

Do každého Astrotypu dále jeho tvůrci doplnili čtyři zvířata jako symboly čtyř způsobů chování. Draci jsou silní, charizmatičtí a zároveň bezelstně důvěřiví, zajíc s radostí pečuje o svůj příbytek a nesmiřitelně ho bude za všech okolností bránit, havran vidí všechno černě a tím dokáže skvěle předvídat všechny případné nehody, ovce touží po romantice a krásných věcech, ale je ve svých přáních skromná a potěší ji i nicotná tretka…

Vnímáním vlastností těchto astrologických zvířat dokážeme nejen hlouběji pochopit svoje pohnutky, svého partnera či děti, ale můžeme i cíleně využívat silných stránek, které máme k dispozici. Rozvíjet to, co je v nás nejlepší.

Pochopení souvislostí je cenné

Náš život se podobá deskové společenské hře. Před narozením jsme si vybrali nějakou postavu, namíchali soubor jejích dispozic a do svého srdce jsme si vložili, nebo nám byl vložen, tajuplný „šém“ poslání. Nejsme schopni pochopit všechny souvislosti, ale díky Astrotypu dokážeme pečlivěji a vhodněji směřovat svoje kroky. Astrotyp nám může pomoci citlivěji přistupovat ke svému okolí. Přestaneme trápit lidi kolem sebe požadavky, které nemohou kvůli svému vnitřnímu nastavení splnit. Dokážeme rychleji a lépe pochopit jejich odlišný svět, udělat jim radost. Díky Astrotypu budeme vědět, jak na to!

 

 

Komentáře

Back To Top